Qualification

 • 31qualification — /kwɒləfəˈkeɪʃən / (say kwoluhfuh kayshuhn) noun 1. a quality, accomplishment, etc., which fits for some function, office, etc. 2. a required circumstance or condition for acquiring or exercising a right, holding an office, or the like. 3. the act …

 • 32qualification — patikslinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. qualification vok. Eignung, f; Kennzeichnung, f rus. уточнение, n pranc. qualification, f; raffinement, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 33qualification — kvalifikacija statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Įgaliotų valstybės institucijų pripažinta turimų asmens kompetencijų (funkcinės, pažintinės ir bendrosios), reikalingų dirbti pagal tam tikrą profesiją, visuma. Kvalifikacijos… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 34qualification — noun a) The act or process of qualifying. Qualification for this organization is extraordinarily difficult. b) An ability or attribute aiding ones chances of qualifying. What are your qualifications for this job? See Also: qualify, certification …

  Wiktionary

 • 35qualification — qual•i•fi•ca•tion [[t]ˌkwɒl ə fɪˈkeɪ ʃən[/t]] n. 1) a quality, accomplishment, etc., that fits a person for some function, office, or the like 2) a circumstance or condition required by law or custom for exercising a right, holding an office, etc …

  From formal English to slang

 • 36qualification — kvalifikacija statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. atitikmenys: angl.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 37qualification — kvalifikacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurios nors veiklos kokybės nustatymas, įvertinimas. kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl. qualification; skill vok.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 38qualification — kvalifikacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Profesija, specialybė (pvz., mokytojo kvalifikacija, trenerio kvalifikacija). kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl.… …

  Sporto terminų žodynas

 • 39qualification — kvalifikacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus pasirengimo, tikimo vienokiam ar kitokiam darbui laipsnis. kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl. qualification;… …

  Sporto terminų žodynas

 • 40Qualification types (UK) — In the UK education sector, there are a wide range of qualification types offered by the United Kingdom awarding bodies. Qualifications range in size and type, can be academic, vocational or skills related, and are grouped together into differen …

  Wikipedia